Kotipalvelu, viriketoiminto ja kotihoito Kuopiossa - Arvokkaan ja aktiivisen elämän kumppani ikääntymisen eri vaiheissa

Palvelut - Kotipalvelu, viriketoiminto ja kotihoito Kuopiossa

Kiireettömästi toimiessamme tarjoamme aktivoivaa ja toimintakykyä tukevaa palvelua. Kotipalvelu Kuopiossa on osa laajaa palveluvalikoimaamme, joka
kattaa asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Viriketoiminta Kuopiossa on myös
tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme, sillä haluamme edistää asiakkaidemme
hyvinvointia monipuolisesti.

Kotihoidon käynneillä huolehditaan niin fyysisestä kuin henkisestäkin hyvinvoinnista. Koulutetut ja kokeneet hoitotyön ammattilaiset ottavat huomioon asiakkaan toiveet palveluista ja tukevat asiakkaan osallistumista päivittäisiin toimintoihin. Kotihoito Kuopiossa on
suunniteltu vastaamaan kaikenikäisten asiakkaiden tarpeisiin, ja se tarjoaa
luotettavaa apua arjen askareisiin.

Osana kuntouttavaa hoitoa voimme tarjota asiakkaillemme myös fysioterapiapalveluita. Lisäksi saat kauttamme jalka- ja kauneudenhoitopalvelut kotikäynteinä. Meillä on aikaa kuunnella ja olla kaverina arjessa! Arviointikäynti on maksuton.

Kotipalvelumme ikääntyville Kuopion alueella tarjoavat laadukasta ja yksilöllistä apua ikääntyvien arjen sujumiseen. Kotona asuminen on monelle ikäihmiselle tärkeää, ja kotipalvelut mahdollistavat turvallisen ja mukavan asumisen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kotipalvelumme Kuopiossa kattaa laajan kirjon palveluita, jotka on suunniteltu vastaamaan ikääntyvien yksilöllisiin tarpeisiin. Kotihoito Kuopiossa tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa hoivaa ja hoitoa suoraan kotiovelle. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi lääkehoidon seurantaa, terveysmittauksia ja haavanhoitoa.

Kotiutuspalvelumme Kuopiossa on suunniteltu helpottamaan sairaalasta kotiutumista ja varmistamaan turvallinen siirtyminen takaisin omaan kotiin. Palvelumme tarjoaa käytännön apua kodin järjestelyissä, kuten esteettömyyden parantamisessa ja tarvittavien apuvälineiden hankinnassa.

Viriketoimintamme Kuopiossa on tärkeä osa ikääntyvien kotipalveluja. Viriketoiminnan avulla pyritään ylläpitämään ja edistämään ikääntyvien fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Erilaiset ryhmätoiminnat, retket ja tapahtumat tarjoavat sosiaalista kanssakäymistä ja aktivoivat mieltä. Viriketoiminta on avainasemassa ikääntyvien elämänlaadun parantamisessa.

Kotipalvelut huomioivat myös omaisten tarpeet ja toiveet. Yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää, jotta ikääntyvälle voidaan tarjota parhaat mahdolliset palvelut. Omaiset voivat osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon, mikä lisää palvelujen yksilöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.

Kotiseniorin kotipalvelut Kuopiossa toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa varmistaakseen kokonaisvaltaisen ja laadukkaan hoidon ikääntyville. Yhteistyössä pyritään myös ennaltaehkäisemään ikääntyvien terveysongelmia ja tukemaan heidän omatoimisuuttaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ikääntyvien kotipalvelut Kuopiossa tarjoavat monipuolisia ja yksilöllisiä palveluita, jotka mahdollistavat ikääntyvien turvallisen ja mukavan asumisen omassa kodissaan. Kotihoito, kotiutuspalvelut ja viriketoiminta yhdessä tukevat ikääntyvien hyvinvointia ja elämänlaatua. Omaisten osallistuminen palvelujen suunnitteluun korostaa yksilöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.

Katso videoltamme mitä käynnillämme tapahtuu:

Viikottaista iloa ja aktiivisuutta ikäihmisen arkeen.

KotiSenior tarjoaa aikaa ja laatua. Tuomme kotiin luottohoitotiimin, joka aktivoi ja osallistaa yhdessä tekemiseen mm. kotiaskareisiin ja ulkoiluun. Osana kuntouttavaa hoitoa voimme tarjota asiakkaillemme myös fysioterapiapalveluita. Meillä on aikaa kuunnella ja olla kaverina arjessa! Kotipalvelumme Kuopion seudulla on yksi tarjoamistamme palveluista, ja
se mahdollistaa asiakkaillemme mukavan ja turvallisen arjen omassa
kodissaan. Viriketoiminta Kuopion läheisyydessä puolestaan tuo iloa ja
aktiviteetteja asiakkaidemme arkeen, edistäen samalla henkistä hyvinvointia.
Kotihoitomme Kuopiossa tarjoaa kokonaisvaltaista tukea ja hoivaa
asiakkaillemme heidän omassa ympäristössään.

Arviontikäynti on maksuton!