Huolestuttaako oma tai läheisesi muisti?

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, on syytä hakeutua muistitesteihin. Muistihuolet ovat hyvin yleisiä eikä niiden kanssa kannata jäädä yksin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistisairaus havaitaan, sitä pidempään sairautta voidaan jarruttaa.
Muistitesteihin voi hakeutua terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta tai yksityisen puolen kautta. Läheinen voi ottaa yhteyttä suoraan lääkäriin ja toivoa muistiasioiden huomioimista osana perusterveystarkastusta, jos muistitesteistä puhuminen tuntuu haastavalta omaisen kanssa.

Muistikuntoutus

Muistitutkimusten pohjalta asiakkaalle voidaan järjestää tarvittavat tuet ja palvelut, joiden avulla tuetaan muistisairaan toimintakykyä. Muistisairaan ja läheisen hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää, jotta elämä voi jatkua entisellään niin pitkään kuin mahdollista.
Muistikuntoutuksen tavoitteena on kannustaa asiakasta käyttämään niitä voimavaroja ja taitoja mitä hänellä on. Yhdessä olo, ilo, nautinto ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeä osa muistikuntoutusta. Muistikuntoutus sisältää mm. liikuntaa, musiikkia, muistia virkistäviä – ja arjen toimintoja tukevia harjoitteita sekä pelien pelaamista ja kuvien katselua yhdessä.
Kotona tapahtuva muistikuntoutus näkyy kotipalvelussamme asiakkaan mukaan ottamisena arkitoimintoihin ja erillisinä muistia tukevina harjoitteina. Muistitestien tekeminen kuuluu palveluihimme ja hoitajamme ohjaavat tarvittaessa tarkempiin muistitutkimuksiin.

Muistitesteihin hakeutumisen syitä ovat esimerkiksi:

 • Tärkeiden asioiden unohtelu
 • Tavaroiden toistuva hukkaaminen ja piilottelu
 • Uuden oppimisen vaikeudet
 • Vanhojen taitojen unohtaminen (esim. pesukoneen käyttö, kahvin keittäminen)
 • Aloitekyvyttömyys
 • Asioiden välttely (esim. sosiaalinen kanssakäyminen)
 • Tehtyjen asioiden unohtaminen (esim. aamulla tulleen puhelun palauttaminen mieleen)
 • Nimien ja sanojen unohtaminen (etenkin lähisukulaisten nimet)
 • Eksyminen tutussa ympäristössä (tai ei muista mihin oli menossa)
 • Persoonallisuus tai käytös muuttuu
 • Muutokset rahankäytössä (esim. yli varojen eläminen)
 • Läheisten huoli