Kotiutuspalvelu

Kotiutuspalvelu

– turvallisen elämän kumppani

KotiSeniorin kuntouttavan kotiutuspalvelun avulla kotiutuminen on turvallista ja nopeaa. Onpa takana sairaalajakso tai muusta syystä johtuva toimintakyvyn heikentyminen ja kotona selviytyminen mietityttää, on asiantunteva geriatriseen hoivaan ja kuntoutukseen erikoistunut asiantuntijatiimimme apuna. KotiSeniorin kotiutuspalvelu on apunasi!

Fyysisen kunnon kohentamisella ja aktiivisilla arkitoiminnoilla voidaan parhaiten tukea kotona asumisen edellytyksiä ja kuntoutumista.

Ikääntymisen myötä avun tarvetta lisää erilaiset sairaudet ja äkillinen voinnin heikentyminen. Myös mm. lääkityksistä, heikosta ravitsemuksesta, fyysisen kunnon heikentymisestä tai yksinäisyydestä johtuvista syistä toimintakyky voi alentua.

Mitä kotiutuspalvelu sisältää?

Geriatriseen hoivaan ja kuntoutukseen erikoistuneet palvelumme tarjoavat monipuolista apua turvallista kotona asumista tukien:

Kotihoito

Kuntoutus

Olemme mukana tarvittaessa sairaalasta kotiutumisessa varmistaen sujuvan kotiin paluun. Järjestelemme kodin ja tarvittavat apuvälineet, jotta kotiutuminen olisi mahdollisimman onnistunut ja turvallinen.

Räätälöimme palvelumme aina henkilökohtaisesti asiakkaan tilanteen mukaan. Avuntarve voi olla lyhytkestoista äkillisen kunnon alenemisen vuoksi esim. operaation jälkeen. Tällöin varmistamme asioiden sujuvuuden ja avustamme mm. hygienianhoidossa sekä ravitsemuksesta huolehtimisessa. Avustamme myös säännöllisillä kotihoidon käynneillä, joka voi olla päivittäistä tai harvemmin tapahtuvaa. Kauttamme on mahdollisuus myös lääkärin kotikäynteihin. Palvelumme on kiireetöntä ja asiakasta aktivoivaa. Osallistamme asiakasta mukaan arkiaskareisiin, mikä parantaa toimintakyvyn ylläpitoa ja sen kohenemista.

Palvelumme alkaa asiakkaan, omaisen tai hoitohenkilökunnan yhteydenotolla, jolloin sovimme mahdollisesta kotiutumisesta ja käyntien aloituksesta. Hoitaja ja fysioterapeutti tekevät tarvittavat toimintakykymittaukset sekä hoito- ja palvelusuunnitelman asiakkaan sekä hoitoon osallistuvan läheisen kanssa. Pidämme myös omaisiin säännöllisesti yhteyttä sovitulla tavalla.

Kotihoidon palveluista on mahdollisuus saada kotitalousvähennys.