Hoidolliset toimenpiteet

Hoidolliset toimenpiteet kuuluvat osana kotipalveluamme. Kokeneet ja ammattitaitoiset hoitajamme huolehtivat monipuolisesti asiakkaan terveydentilasta.

Hoitajamme huolehtivat erilaisten sairauksien seurannasta ja tekevät niihin liittyviä säännöllisiä mittauksia. Hoidollisiin toimenpiteisiin kuuluu myös lääkehoito, ravitsemustilan arviointi ja seuranta sekä pienet toimenpiteet kuten haavanhoito.

Näytteenotto kotona

Verikokeiden ottaminen onnistuu helposti kotikäynnin yhteydessä. Hoitajamme tuovat tarvittavat näytteenottovälineet ja toimittaa näytteen eteenpäin.

Lääkäripalvelut

Kauttamme on mahdollista saada yleislääkäritasoiset palvelut kotiin.

Hoidolliset toimenpiteet

Sairauksien seuranta sekä niihin liittyvät mittaukset. Lääkehoito, ravitsemustilan arviointi ja seuranta sekä pienet toimenpiteet (kuten haavanhoito).

Kuntoutus

Teemme tiivistä yhteistyötä FysioSeniorin kanssa, minkä ansiosta voimme tarjota monipuoliset koti- ja kuntoutuspalvelut kotiin. Hoitajamme arvioivat asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja toimintakykyä, minkä pohjalta he voivat suositella asiakkaalle fysioterapeutin maksutonta arviointikäyntiä kotiin. Asiakkaan ja omaisen toiveet huomioiden pyrimme suunnittelemaan asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelukokonaisuuden.

Ikääntyessä toimintakyky heikkenee, kävelystä voi tulla hidasta ja horjuvaa sekä tuolilta ylösnousu vaikeutuu. Monet etenevät sairaudet heikentävät toimintakykyä entisestään ja vähentävät omatoimista liikkumista. Ikääntyvien fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme tekevät kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa, minkä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa toimintakyvyn haasteisiin puututaan, sitä parempia tuloksia saadaan aikaiseksi.

Kuntoutusta tarvitaan usein myös esimerkiksi pitkän sairaalajakson ja leikkausoperaatioiden jälkeen liikuntakyvyn palauttamiseksi entiselle tasolle. Fysioterapeuttimme tekevät myös apuvälinearvioita ja ohjeistavat niiden käyttöä.

Maksuton arviointikäynti

Ennen palvelun alkua teemme palveluntarpeen arvioinnin asiakkaan luona. Maksuton arviointikäynti ei sido palvelun tilaamiseen. Haastattelun, toiveiden ja tavoitteiden pohjalta teemme yksilöllisen palvelusuunnitelman, johon voidaan sisällyttää myös kuntoutuspalvelua.