Terveydenhuolto

Hoidolliset toimenpiteet

Hoidolliset toimenpiteet kuuluvat osana kotipalveluamme. Kokeneet ja ammattitaitoiset hoitajamme huolehtivat monipuolisesti asiakkaan terveydentilasta.
Hoitajamme huolehtivat erilaisten sairauksien seurannasta ja tekevät niihin liittyviä säännöllisiä mittauksia. Hoidollisiin toimenpiteisiin kuuluu myös lääkehoito, ravitsemustilan arviointi ja seuranta sekä pienet toimenpiteet kuten haavanhoito.

Lääkehuolto

Hoidolliset toimenpiteet

Näytteenotto

Lääkäripalvelut

Muistihoito

Apuvälineet

Kuntoutus

Teemme tiivistä yhteistyötä FysioSeniorin kanssa, minkä ansiosta voimme tarjota monipuoliset koti- ja kuntoutuspalvelut kotiin. Hoitajamme arvioivat asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja toimintakykyä, minkä pohjalta he voivat suositella asiakkaalle fysioterapeutin maksutonta arviointikäyntiä kotiin. Asiakkaan ja omaisen toiveet huomioiden pyrimme suunnittelemaan asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelukokonaisuuden.

Ikääntyessä toimintakyky heikkenee, kävelystä voi tulla hidasta ja horjuvaa sekä tuolilta ylösnousu vaikeutuu. Monet etenevät sairaudet heikentävät toimintakykyä entisestään ja vähentävät omatoimista liikkumista. Ikääntyvien fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme tekevät kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa, minkä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa toimintakyvyn haasteisiin puututaan, sitä parempia tuloksia saadaan aikaiseksi.

Kuntoutusta tarvitaan usein myös esimerkiksi pitkän sairaalajakson ja leikkausoperaatioiden jälkeen liikuntakyvyn palauttamiseksi entiselle tasolle. Fysioterapeuttimme tekevät myös apuvälinearvioita ja ohjeistavat niiden käyttöä.