Viriketoiminta

Piristystä mielelle ja keholle viriketoiminnan avulla!

Ikääntymisen myötä aktiivisuus voi vähentyä ja moni voi kokea yksinäisyyttä esimerkiksi puolison menetyksen, sosiaalisten suhteiden vähenemisen tai muun elämäntilanteen muutoksen takia. Omaiset voivat asua kaukana, eivätkä välttämättä pysty käymään läheisensä luona riittävän usein. Säännöllinen viriketoiminta on ollut piristävä kokemus lukuisille asiakkaillemme. Hoitajamme toimivat myös tukena ja apuna omaishoitajille, jotka saavat tarvittaessa aikaa omille asioilleen hoitajamme pitäessä seuraa omaishoidettavalle.

 

Hoitajiemme käynnit tuovat piristystä ja sisältöä päiviin. Yhdessä harrastaminen ja puuhastelu ovat mukavaa ajanvietettä ja se vahvistaa ikääntyneen omia taitoja sekä muistia. Viriketoiminnantavoitteena on tukea hyvinvointia ja toimintakykyä, pitää yllä omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä. Viriketoiminta voi olla aktiivista tekemistä tai esimerkiksi vanhojen kuvien katselua ja muistelua. Hoitajillamme on aikaa kuunnella asiakkaan toiveita ja järjestää mieluista puuhaa käynnille

Aktiviteetteja ja ulkoilua

Toteutamme käyntejä myös hoivakodeissa, missä moni kaipaa ulkoilua ja aktiivista toimintaa. Hoitajamme käynnit tuovat vaihtelua päiviin ja voimme tehdä myös retkiä esimerkiksi museoon, torille ja konsertteihin.

Viriketoimintaa voi olla esimerkiksi:

  • ulkoilu ja liikunta
  • aivojumppaharjoitteet kuten ristikoiden teko
  • lukeminen ja kirjoittaminen
  • pelien pelaaminen
  • käsityöt
  • musiikki
  • taide
  • yksilö- ja ryhmäliikunta
  • pihatyöt
  • muistelu, kuvien katselu

Muisti-
kuntoutus

Muistin virkistystä ja harjoitusta tulee yhdessä tehtyjen asioiden lomassa ja sitä voidaan harjoittaa erikseen esimerkiksi erilaisten muistia aktivoivien harjoitteiden, pelien ja kuvien katselun avulla. Tavoitteena on kannustaa ja tukea asiakasta käyttämään niitä voimavaroja ja taitoja, mitä hänellä on. Onnistumisen kokemukset ja yhdessä koettu ilo ovat tärkeä osa muistikuntoutusta.

Muistitestaus kuuluu palveluihimme ja hoitajamme ohjaavat tarvittaessa tarkempiin muistitutkimuksiin.

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, on syytä hakeutua muistitesteihin.

Lue lisää muistiin liittyvistä asioista blogistamme!